Ασύρματες κλειδαριές SECUKEY, για ελεγχόμενη πρόσβαση.

Επιλέξτε το WS1-A, το D3 ή το D4 και ενεργοποιήστε το δικό σας Access Control.